Publicaties

Journal articles

White R., Engelen G. and Uljee I., , Book: Modeling Cities and Regions as Complex Systems , The MIT press, Cambridge, MA 02142, USA,. ISBN10 026209561, ISBN13 9780262029568 330p, 2015.
Beschikbaar op: https://mitpress.mit.edu/modeling-cities

Canters F., Vanderhaegen S., Khan A.Z., Engelen G., Uljee I. , Land-use simulation as a supporting tool for flood risk assessment and coastal safety planning: The case of the Belgian coast, Ocean & Coastal Management. 101, Part B pp 102-113. 2014.

Oliver Schmitz, Elga Salvadore, Lien Poelmans, Johannes van der Kwast, Derek Karssenberg, A framework to resolve spatio-temporal misalignment in component-based modelling, HydroInformatics. 2014.

Conference proceedings

Jean-Luc de Kok, Lien Poelmans, Guy Engelen, Inge Uljee and Leen van Esch, Spatial-dynamic visualization of long-term scenarios for demographic, social-economic and environmental change in Flanders, 2012.
Beschikbaar op: /download/De_Kok_et_al_Paper400_SessionF1.pdf

Reports/Theses

Poelmans L., Van der Meulen M., Vermeiren K. & Engelen G., Adriaens D.(INBO), Vandegehuchte M. (ANB), ZoekZoneModel: Technische beschrijving, 2015, 2015. rapport 2015/RMA/R/0382 .
Beschikbaar op: https://ruimtemodel.vlaanderen/download/ZoekZoneModel0.2_eindrapport_incl_errata_publiek.pdf

Tomas Crols, Sven Vanderhaegen, Frank Canters, Guy Engelen, Lien Poelmans, Inge Uljee, Roger White, Downdating high-resolution population density maps using sealed surface cover time series, Landscape and Urban Planning 160 (2017) p.96–106, 2017.
Beschikbaar op: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.12.009

VITO, SADL, KULeuven en Vanden Broele Productions, Ruimtelijke Staat Vlaanderen 2016, 2017.
Beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9083

Mertens Geert, Guy Engelen, Peter Willems, Een derde van Vlaanderen vernieuwen. Transformatie van het ruimtebeslag in Vlaanderen. Plandag 2016 ‘Verruimen – maatschappelijk rendement met ruimtelijk talent', 2016.
Beschikbaar op: https://www.ruimtevlaanderen.be/Portals/108/docs/Onderzoek/paper_plandag_2016_eenderde_vernieuwen.pdf

Lien Poelmans, Leen Van Esch, Liliane Janssen, Guy Engelen, Indicatoren Ruimtelijk Rendement, 2016.
Beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9077

Guy Engelen, Groeien met minder ruimte, 2016.
Beschikbaar op: https://www.slideshare.net/RuimteVL/08b-groeien-metminderruimteguyengelentekst

Verachtert E., Mayeres I., Poelmans L., Van der Meulen M., Vanhulsel M. en Engelen G., Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen, studie uitgevoerd in opdracht van Ruimte Vlaanderen. , 2016.
Beschikbaar op: https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/8954/Ontwikkelingskansen-obv-knooppuntwaarde-en-voorzieningen

Jean-Luc De Kok, Peter Viaene, Stijn Vranckx, Karolien Vermeiren, Guy Engelen, Inge Mayeres, Leo De Nocker, Pieter Valkering, Wouter Wetzels, Blauwdruk Systeemdynamisch Model Vlaanderen, 2015. rapport 2015/RMA/R/0367 Publiek.
Beschikbaar op: http://www.milieurapport.be/Upload/main/0_onderzoeksrapporten/2016/EindRapport_Blauwdruk_SysteemDynamischModelVlaanderen_VITO_211215_TW.pdf

Poelmans L., Verachtert E., Engelen G. & Van der Meulen M., Uitbreiden studie RuBeLim – Zoekzones voor lokale bedrijventerreinen, 2015. rapport 2015/RMA/R/0379 Vertrouwelijk.

Vermeiren K., Poelmans L. en Engelen G., Ondersteuning van OVAM met het RuimteModel Vlaanderen: Indicatoren Ontwikkelingspotentieel, 2015. rapport 2015/RMA/R Vertrouwelijk.

Kirsten Bomans, Cedric Vervaet, Lotte Meuleman (ANTEA), Guy Engelen, en Stijn Vranckx (VITO), Meetinstrument Omgevingskwaliteit, 2014. rapport Publiek.
Beschikbaar op: http://www.lne.be/themas/beleid/milieubeleidsplan/leeswijze/projecten/leef-en-omgevingskwaliteit/meetinstrument-omgevingskwaliteit-eindrapport-bijlagen.pdf

Poelmans, L. en Engelen, G, Verklarende factoren in de evolutie van het ruimtebeslag, 2014. rapport 2014/RMA /R /90.
Beschikbaar op: http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/onderzoek/studies/Eindrapport_ruimtebeslag.pdf

Poelmans L., Engelen G., Uljee I., Van der Meulen M., RuBeLim – Ruimte voor bedrijvigheid in Limburg, 2013. rapport 2013/RMA/R/0255 Beperkt.
Beschikbaar op: http://www.limburg.be/Limburg/salk/Achtergrond-en-studies/Achtergrond-en-studies-2013/SALK-provinciaal-beleidskompas/Provinciebestuur-plant-bijkomende-ruimte-voor-bedrijvigheid.html

Broekx S., De Nocker L., Liekens I., Poelmans L., Staes J., Van der Biest K., Meire P., Verheyen K., Raming van de baten geleverd door het Vlaamse NATURA2000-netwerk, 2013. rapport 2013/RMA/R/0087 Publiek.
Beschikbaar op: https://www.natuurwaardeverkenner.be/download/Raming_baten_NATURA_2000.pdf

Poelmans L., Uljee I., Engelen G., Hens M., Adriaens D., Herr C., Lommaert L., Louette G., Wils C., Van Daele T., Wouters J., Ecologisch en socio-economisch optimale allocatie van de instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen, 2013. rapport 2013/RMA/R/0002 Beperkt.

Franckx, L., I. Mayeres, I. Uljee & G. Engelen , Koppeling van ruimtemodel met transportmodel voor berekening toekomstscenario’s, 2013. rapport 2013/TEM/R/29 Publiek.
Beschikbaar op: http://www.milieurapport.be/Upload/main/0_onderzoeksrapporten/2013/Eindrapport_OO_ruimte_transport_ATLASmodel_TW.pdf

Van Esch L., Uljee I., De Kok J., Poelmans L., Engelen G., O & O Verfijning Ruimtemodel, 2011. rapport 2011/RMA/R/0212 Beperkt.

Engelen G., Van Esch L., Uljee I., De Kok J., Gobin A., Poelmans L., van der Kwast J., Ruimtelijk-dynamisch Landgebruiksmodel voor Vlaanderen:Prototype v.5, 2011. rapport 2011/RMA/R/0242 Publiek.
Beschikbaar op: https://ruimtemodel.vlaanderen/download//RuimteModel-Ruimtelijk-dynamisch_Landgebruiksmodel_voor_Vlaanderen-Eindrapport.pdf

De Kok J., Poelmans L., Uljee I., Engelen G., Landgebruiksveranderingen voor de kostenraming van overstromingsrisico's, 2011. rapport 2011/RMA/R/0269 Beperkt.

Van Esch L., Poelmans L., Engelen G., Uljee I., Landgebruikskaart Vlaanderen en Brussel, 2011. rapport 2011/RMA/R/0272 Publiek.
Beschikbaar op: http://www.milieurapport.be/Upload/Main/MiraData/MIRA-T/02_THEMAS/02_15/O&O_LANDGEBRUIKSKAART_TW.PDF

Engelen G., Uljee I., Poelmans L., Van Esch L., De Kok J., De Vlaamse Ruimte in 4 Wereldbeelden: Scenarioverkenning 2050, 2011. rapport 2011/RMA/R/0363 Beperkt.
Beschikbaar op: https://ruimtemodel.vlaanderen/download/Vlaamse_ruimte_in_4_wereldbeelden.pdf

Poelmans L., Lodewijks P. en Engelen G., Onthaalcapaciteit Clusterzones, 2011. rapport 2011/RMA/R/344 Publiek.
Beschikbaar op: http://www.elia.be/~/media/files/Elia/publications-2/investment-plans/8343_studie_onthaalcapaciteit_v9.pdf

Kuhk, A., Engelen, G., Van den Broeck, P., Lievois, E., Schreurs, J. en Moulaert, F., De toekomst van de Vlaamse Ruimte in een veranderende wereld: Aanzet tot scenario-analyse voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen, vertrekkend van de studie Welvaart en Leefomgeving Nederland (2006) , 2011. rapport Publiek.

Van Esch L., Engelen G., Gobin A., Uljee I., Landgebruikskaart Vlaanderen en Brussel, 2010. rapport 2010/RMA/R/0158 Beperkt.

Gobin A., Uljee I., Van Esch L., Engelen G., De Kok J., Hens M., Van Daele T., Peymen J., Van Reeth W., Overloop S., Maes F., MIRA 2009 en NARA 2009 Wetenschappelijk rapport Landgebruik in Vlaanderen, 2009. rapport 2009/RMA/R/0236 Publiek.
Beschikbaar op: http://www.milieurapport.be/Upload/main/WR_Ruimtegebruik_def_TW.pdf

Fre Maes, Stijn Overloop, mira-team, vmm Anne Gobin, Jean-Luc de Kok, Guy Engelen, Inge Uljee, Leen Van Esch, Unit Ruimtelijke Milieuaspecten, vito Maarten Hens, Johan Peymen, Toon Van Daele, Wouter V, Milieurapport Vlaanderen - Milieuverkenning 2030 - Hoofdstuk 10: Landgebruik, 2009. rapport Publiek.
Beschikbaar op: http://www.milieurapport.be/Upload/main/10_gecorrigeerd.pdf

Peymen J., Hens M., Gobin A., Uljee I., Van Esch L., Engelen G., Overloop S., Maes F., Gavilan J., Carels K., Van Gijseghem D. (2009) Landgebruik. In: Dumortier M., De Bruyn L., Hens M., Peymen J. , Schneiders A., Van Daele T. & Van Reeth W. (red.) (2009) Natuurverkenning 2030. Natuurrapport Vlaanderen, NARA 2009. Mededeling van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2009.7, Brussel, 69-101,
Beschikbaar op: https://www.inbo.be/nl/syntheserapport-2