Team

Het team Ruimtelijk Dynamische Modellering (RDM) bestaat uit geografen, bio-ingenieurs,  wiskundigen, informatici en fysici.

Raf Theunissen (PhD. Ir.) studeerde in 2003 af als ingenieur lucht- en ruimtevaart aan TUDelft, NL. Hij vervolledigde nadien een Master na Master programma aan het von Karman Instituut for Fluid Dynamics (VKI, B) in 2004, op het ontwikkelen van optische meetmethoden voor stromingssnelheden toegepast op pulmonaire stromingen. In 2009 werkte hij als gasturbine Ingenieur bij Alstom Ltd. (Baden) en behaalde zijn PhD in 2010 op geavanceerde zelf-adaptieve PIV beeldverwerkingsalgoritmen. Vanaf eind 2010 was hij werkzaam aan de Universiteit van Bristal als senior lecturer en ontwikkelde hij adaptieve beeldverwerkingsalgoritmen, punt-gewijze data verzameling routines en statistische data verwerkingsalgoritmen. Raf is internationaal gekend als expert op het gebied van PIV en gerelateerde algorithmen. Sinds 2019 is hij werkzaam als program manager van VITO’s dynamisch ‘Land Use and Climate Impacts’ team.

Lien Poelmans

Lien Poelmans (Ph.D.) behaalde een master in de fysische geografie en in de milieuwetenschappen en -technologie aan KUL. In de periode van 2006 -2010 werkte ze als doctoraatsbursaal aan het departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de K.U.Leuven met als onderzoekstopic het modelleren van de stedelijke groei in Vlaanderen en de hydrologische impact ervan. Sinds 2010 is Lien werkzaam bij VITO binnen de onderzoeksgroep Ruimtelijk-dynamisch modelleren. Als onderzoeker legt zij zich toe op de ontwikkeling en toepassing van het RuimteModel Vlaanderen voor tal van beleidsondersteunende taken waarin ruimtelijk simulatie en/of optimalisatie aan de orde zijn. Sinds 2018 is Lien team trekker van het ruimtelijk-dynamische modelleren team waarbij ze coördinerende taken combineert met inhoudelijk wetenschappelijk werk. Lien Poelmans is auteur of co-auteur van een vijftal wetenschappelijke publicaties.

Leen Van Esch

Leen Van Esch (MSc.), is licentiaat in de Fysische geografie en behaalde ook het diploma van Master in de Milieuwetenschappen en –technologie, beide aan de Katholieke Universiteit Leuven. Bij VITO is ze al tien jaar tewerkgesteld als onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Ruimtelijk-dynamisch modelleren en werkte ze op talrijke projecten rond landgebruiks- en emissiemodellering alsook de modellering van elektromagnetische blootstelling. Ook het verkennen van het potentieel aan hernieuwbare energie aan de hand van de Dynamische Energieatlas behoren tot haar kerntaken.

Karolien Vermeiren

Karolien Vermeiren (Phd) behaalde een master in de geografie en het diploma Leraar – optie geografie aan KUL. In de periode van 2009 – 2015 was ze tewerkgesteld als assistent aan het departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de K.U.Leuven met als onderzoekstopic het modelleren van de stedelijke groei en sociale segregatie in ontwikkelingslanden. In 2015 behaalde ze haar doctoraat in dit onderwerp. Sinds 2014 is ze tewerkgesteld bij VITO als onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Ruimtelijk-dynamisch en Integrale modellering. Karolien is ondermeer actief met het modelleren van de ruimtelijke aspecten van hernieuwbare energie. Sinds 2018 combineert Karolien inhoudelijk onderzoekswerk met commerciële taken waarbij klantenrelaties centraal staan.

Els Verachtert

Els Verachtert (Ph.D. Ir.) werkt sinds 2012 als onderzoekster voor VITO: eerst binnen de onderzoeksgroep Industriële Emissies en sinds 2014 binnen het team Ruimtelijk-dynamisch modelleren. Daar zet Els haar GIS-expertise voornamelijk in voor projecten waar landgebruik en landgebruikmodellering centraal staan.behaalde Els behaalde een master van Bio-Ingenieur in het Land- en bosbeheer (KULeuven, 2007) en doctoraat i.v.m. bodemerosie in de onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie (KULeuven, 2011). Nadien werkte ze mee aan een project rond stedelijke groei in ontwikkelingslanden en een consultancy opdracht rond duurzame landbouw.

Jean-Luc De Kok (Ph.D.) behaalde in 1993 zijn doctoraat in de fysica aan de Universiteit te Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op het ontwerp van beleidsondersteunende systemen en de  systeemdynamische modellering van integrale systemen. Hij heeft een brede ervaring met onderzoek en onderwijs rond de integratie van wetenschap en beleid, interdisciplinaire modellering en het ontwerp van beslissingsondersteunende instrumenten. Van 1999 tot 2008 was hij werkzaam als universitair docent aan de Universiteit van Twente, op het gebied van integraal waterbeheer en systeemanalyse.Sinds 2008 werkt hij bij VITO. Zijn werk omvat onderzoek, project management en onderzoeksacquisitie gericht op de ontwikkeling van beleidsondersteunende instrumenten en systeemdynamische modellering waarbij interdisciplinariteit een rol speelt. 

Inge Uljee

Inge Uljee (MSc.) is een Wiskundige met als specialisatie Informatica. Ze leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van landgebruikmodellen evenals integrale ruimtelijke modellen in het RDM team. Ze heeft bijzonder veel ervaring in softwareontwikkeling in Pascal en C++ onder Windows en is een sleutelfiguur met betrekking tot het technisch ontwerp en implementatie van ongeveer 30 commerciële en/of wetenschappelijke software producten. Ze heeft uitgebreide ervaring met Systeemdynamische modellering, Geostatistische analyses, GIS-systemen en GIS-modellering. 

Maarten van der Meulen

Maarten Van der Meulen (MSc.), software-ontwikkelaar bij VITO sinds februari 2013, is informaticus met bijvak fysica. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met het ontwikkelen van complexe professionele softwareproducten op het Windows en het Unix platform in de domeinen: c ruimtelijk modelleren, optimalisatie, artificiële intelligentie, internet en kennistechnologie. In VITO is Maarten verantwoordelijk voor de ontwikkeling en toepassing van alle softwareonderdelen van de GeoDynamiX toolbox, het RuimteModel Vlaanderen, en, alle ervan afgeleide instrumenten voor optimalisatie en simulatie van ruimtelijke problemen. Hij heeft ook ruime ervaring met QGIS.

Liliane Janssen (BSc.) is binnen VITO als informaticus en software analist aan de slag sinds 1991. Ze heeft bijzonder veel ervaring in het ontwikkeling van GIS-toepassingen en -modellen (ArcView/ArcGIS, Avenue/Visual Basic, ESRI model builder en Python), het ontwikkeling van user interfaces (Visual Basic) en het programmeren in fortran. Liliane verzorgt het GIS-werk in verschillende projecten van de onderzoeksgroepen Ruimtelijk-Dynamische Modellering en Atmosfeermodellering.

Tomas Crols

Dr. Tomas Crols (Phd. MSc.) behaalde in 2010 een Master in de Geografie aan de Vrije Universiteit Brussel, i.s.m. KUL, met specialisatie in ruimtelijke analyse. Tussen 2011 en 2017 was hij doctoraatsstudent aan de Vakgroep Geografie, VUB, en in het RDM team van VITO, waar hij meewerkte aan de ontwikkeling van een activiteit-gebaseerd cellular automata model van stedelijke landgebruiksveranderingen, bevolking en tewerkstelling. In de periode 2017-2018 was Tomas werkzaam als Research Fellow bij de School of Geography aan de University of Leeds. Sinds november 2018 werkt hij voor VITO als onderzoeker in ruimtelijk-dynamisch modelleren.

Wim Clymans (Phd. Msc.) behaalde in 2007 een Master in de Geografie aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), met een specialisatie in fysische geografie. Tussen 2007 en 2012 werkte hij binnen de Vakgroep Geografie, KULeuven, aan zijn doctoraatsthesis, gesponsord door het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Tijdens zijn doctoraat specialiseerde hij zich in biogeochemische cycli, geomorfologische processen en landgebruiksmodellering voor beleidstoepassingen aan de hand van een studie van de silicium dynamieken in het Scheldebekken. Tussen 2012 en 2018 verwierf Wim internationale wetenschapservaring door verschillende postdoctorale en professionele posities in Mexico, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Deze ervaringen zorgden voor het uitbouwen van expertise in conserveringslandbouw, milieu-impact analysen en burgerwetenschappen. Sinds december 2018 werkt hij voor VITO, waar hij nu als onderzoeker het ruimtelijk-dynamisch modelleren team versterkt.