ZoekZoneModel

Het ZoekZoneModel is een specifieke toepassing van het OptimalisatieTool dat wordt ingezet om zoekzones voor instandhoudingsdoelen in het Natura2000 netwerk af te bakenen. Het tool werd ontwikkeld samen met het INBO voor het Agentschap Natuur & Bos, in samenspraak met alle betrokken middenveldorganisaties en administraties. 

Het ZoekZoneModel bakent zoekzones voor een aantal Europees te beschermen habitattypes af op basis van de actuele en potentiële natuurwaarden die relevant zijn voor de realisatie van de taakstelling. Binnen de delen van de zoekzone met de laagste actuele of potentiële natuurwaarde kan de afbakening bovendien worden aangepast op basis van socio-economische belangen.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van het ZoekZoneModel zijn:

  • Het ZoekZoneModel maakt het mogelijk om de instandhoudingsdoelen op geobjectiveerde en transparante wijze toe te delen aan de ecologisch meest geschikte plaatsen, binnen het kader van de wetgeving en rekening houdend met socio-economische parameters.
  • Het ZoekZoneModel maakt het mogelijk om het geschikt leefgebied voor richtlijnsoorten af te bakenen en in rekening te brengen bij het plaatsen van de zoekzones.
  • Het ZoekZoneModel wordt ingezet in een participatief traject binnen de werkgroep ‘Zoekzones en leefgebieden’. Het model wordt dan ook steeds verder verfijnd in samenspraak met de leden van de werkgroep.