SimulatieTool

Het SimulatieTool omvat de oorspronkelijke kern van het RuimteModel die ontwikkeld werd om het in de tijd veranderende landgebruik in Vlaanderen in kaart te brengen. Deze tool wordt ingezet voor de ontwikkeling en analyse van scenario’s

Het SimulatieTool ondersteunt met name experimenten die op een anticipatieve en proefondervindelijke wijze de sterktes en zwaktes van ruimtelijke instrumenten en maatregelen aan het licht brengen, en, kwantificeert aan de hand van ruimtelijke indicatoren de consequenties van gevoerd en/of optioneel ruimtelijk beleid. Deze tool is de feitelijke implementatie van het op Constrained Cellular Automata (CCA) landgebruiksmodel gebaseerd op het onderzoek van White, Engelen en Uljee 

Het landgebruikmodel bestaat uit drie deelmodellen op drie schaalniveau’s

  • Globaal niveau: Vlaanderen en Brussel
  • Regionaal  niveau: arrondissementen
  • Lokaal niveau: cellen van 1ha resolutie
SimulatieTool - 3 schaalniveau's

Voordelen

De belangrijke voordelen van de SimulatieTool zijn:

  • Het SimulatieTool is een dynamisch landgebruikmodel gebaseerd op Constrained Cellular Automata,  De onderliggende theorie wordt in de literatuur geprezen als de best beschikbare met het oog op concrete toepassingen.
  • Het in het SimulatieTool ingebouwde CCA landgebruiksmodel voor Vlaanderen vindt zijn oorsprong in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw. Het is ontstaan uit fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ervaringen met concrete beleidstoepassingen over een periode van 25 jaar.
  • Het SimulatieTool rekent complexe scenario’s uit in enkele seconden tijd door de  hoge mate van optimalisatie en efficiënte rekentijden
  • Een web-service voor het SimulatieTool is in volle ontwikkeling om gebruikers de mogelijkheid te geven om zelf de specificaties van hun scenario’s in te voeren en resultaten te analyseren.
  • Het huidige CCA landgebruiksmodel werkt op een resolutie van 1ha, rekent met een 40-tal landgebruiken, rekent in  tijdstappen van een jaar en voor een periode tot 50 jaar in de toekomst. De output  bestaat  uit een tijdsreeks van landgebruikskaarten, één per jaar, en een set van indicatoren die van het landgebruik afgeleid zijn.

Toepassingsgebieden

Het SimulatieTool wordt bij uitstek ingezet voor de ruimtelijke vertaling en visualisatie van scenario’s: zowel what-if scenario’s als contextuele scenario’s of wereldvisies.

SimulatieTool - ruimtelijke vertaling en visualisatie van scenario's