Ruimtelijke simulaties

Het simuleren en analyseren welke gevolgen autonome ontwikkelingen en beleidskeuzes hebben op het toekomstig landgebruik en van het landgebruik afgeleide indicatoren op hoge resolutie.

Het simuleren en analyseren welke gevolgen autonDeze simulaties gebeuren in het RuimteModel Vlaanderen met het SimulatieTool. Het SimulatieTool maakt gebruik van een landgebruiksmodel op basis van Cellulaire Automaten en genereert een jaarlijkse output op een resolutie van 1 hectare.