Ruimtelijke data & analyses

Uitvoeren van gedetailleerde analyses van het actuele en gesimuleerde landgebruik en berekening van ruimtelijke indicatoren die van het landgebruik zijn afgeleid.

Bij het uitvoeren van de analyses wordt er gebruik gemaakt van een zeer uitgebreide GIS-database bestaande uit de meest recente ruimtelijke datalagen van de hoogste kwaliteit beschikbaar in Vlaanderen. Het gaat hierbij zowel om ruimtelijke datalagen die worden verzameld bij verschillende bronnen binnen de Vlaamse overheid als om afgeleide datalagen die worden ontwikkeld binnen het kader van het RuimteModel. 

Voorbeeld hiervan is het landgebruiksbestand voor Vlaanderen dat wordt ontwikkeld en onderhouden door VITO en dat als één van de belangrijkste datalagen van het RuimteModel Vlaanderen geldt. Het landgebruiksbestand is een raster-gebaseerde databank op een resolutie van 10x10 meter, waaruit verschillende landgebruikskaarten, zoals de Landgebruikskaart NARA-T 2014, kunnen worden afgeleid.  

Naast een uitgebreide ruimtelijke databank bevat het RuimteModel Vlaanderen de functionaliteiten om ruimtelijke bewerkingen uit te voeren op de rasterbestanden in de databank
De GeoDynamiX scripting tool, of verkort de GDX scripting tool, is een belangrijke functionaliteit die voor dit doel wordt ingezet. De GDX scripting tool is een door VITO ontwikkelde ‘map algebra’ tool en ondersteunt het opstellen van rekenprocedures die op een computationeel bijzondere efficiënte wijze complexe operaties op rasterkaarten uitvoeren. 
Zo bevat de GDX scripting tool bijvoorbeeld functionaliteiten om op een snelle manier clusters van aangrenzende rastercellen die aan een bepaalde set van voorwaarden voldoen te identificeren. Deze functionaliteit wordt onder andere gebruikt om de mate van versnippering in Vlaanderen in kaart te brengen.