Onderzoek

Het RuimteModel Vlaanderen wordt typisch ingezet om inzichten te verwerven in gewenste of toekomstige ontwikkelingen in de Vlaamse ruimte teneinde er tijdig en gepast op te kunnen reageren door middel van beleid en maatregelen op de korte en lange termijn.

In Vlaanderen wordt met de term ‘RuimteModel Vlaanderen’ verwezen naar de verzameling van onderzoeksactiviteiten en producten die door het team Ruimtelijk Dynamisch Modelleren worden aangeboden of ingezet voor hun klanten:

(Web) Interface: resultaten van bovenstaande activiteiten inzichtelijk rapporteren via interactieve (web) interfaces, bijvoorbeeld www.ruimtemonitor.be/

Hoe de optimalisaties en simulaties binnen het RuimteModel Vlaanderen zijn ontwikkeld en welke methoden zijn toegepast kan u terug vinden bij Onderzoeksmethoden.

Bent u geïnteresseerd in resultaten van uitgevoerde projecten, raadpleeg ons overzicht van projecten  en publicaties.