Founding Fathers

Ruimtelijke vraagstukken beperken zich niet tot één administratie, beleidsniveau, kennisdomein of specialisme. Ze gaan dwars door al deze klassiek scheidingslijnen heen. Het RuimteModel wordt bijgevolg ook ingezet door gebruikers binnen verschillende administraties, zowel op Vlaams, provinciaal als gemeentelijk niveau. Om de kennisuitwisseling te maximaliseren en het gebruik en beheer van het RuimteModel te vergemakkelijken, hebben de ontwikkelaars en gebruikers van het RuimteModel Vlaanderen zich verenigd in de zogenaamde Founding Fathers van het RuimteModel.

De Founding Fathers zijn de grondleggers van het RuimteModel Vlaanderen. Zij zijn bij uitstek de gebruikers van het RuimteModel en sturen op basis van concrete behoeften de ontwikkeling ervan. Zij financieren elke ontwikkeling van de functionaliteiten van het RuimteModel die voor hen noodzakelijk is. Zij leveren elk de data aan die specifiek zijn aan hun onderdelen en specialisme voor gebruik in het RuimteModel. Het geheel van functionaliteit en data dat zo ontstaat, is steeds beschikbaar voor de gehele groep.

Elke overheidsinstantie kan op projectbasis toetreden tot de Founding Fathers aan de geschetste voorwaarden: de financiering leveren voor de nieuw te ontwikkelen functionaliteit en zijn toepassing, het beschikbaar stellen van de noodzakelijke data en toestaan dat de generieke bruikbare functionaliteit, data, en andere resultaten ingezet mogen worden voor de andere Founding Fathers. 

Het  RuimteModel Vlaanderen is op die manier een instrument geworden op maat van de behoeften van elke gebruiker, dat bijzonder snel evolueert en efficiënt inzetbaar is voor de meest uitdagende beleidsvraagstukken.