OntsnipperingsTool

Het OntsnipperingsTool is een ruimtelijk expliciet optimalisatiemodel, ontwikkeld om optimale locaties in lijninfrastructuur aan te vinden die het meest aangewezen zijn om er een specifieke ingreep op uit te voeren, gegeven de kenmerken van, of de aanwezigheid van specifieke functies in, de grotere omgeving.

Het OntsnipperingsTool wordt ingezet voor het zoeken naar, of prioriteren van locaties waar zich probleemsituaties voordoen op lijninfrastructuur, zoals het doorsnijden van natuurgebieden en leefgebieden van soorten, het oplossen van black spots in het verkeer (concentratie van scholen, recreatie, winkels, …), maar ook, het lokaliseren van die plekken op het autowegennetwerk waar bijvoorbeeld CNG-tankstations in te planten zijn voor vrachtwagens.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van het OntsnipperingsTool zijn:

  • Het OntsnipperingsTool is rastergebaseerd en rekent op een hoge resolutie instelbaar in functie van het probleem. De tool werkt op elk type netwerk (verkeer, water, gas, elektriciteit, …) en maakt gebruik van GIS-gebaseerde informatie om de ruimtelijke kenmerken van de omgeving in rekening te brengen. Complexe indicatoren en ruimtelijke optimalisatiecriteria worden ‘on the fly’ en specifiek voor het probleem berekent. Informatie betreffende al bestaande en gevonden locaties wordt opgeslagen in een gekoppelde database. De tool is bijgevolg ook inzetbaar voor monitoringdoeleinden.
  • Inzetbaar voor het zoeken naar optimale locaties voor elke type eco-verbinding en elke vorm van verkeersinfrastructuur. Geschikt om een beleid uit te stippelen met betrekking tot natuurontwikkeling en de ontsnippering van verkeersinfrastructuur die ervoor noodzakelijk is. De tool levert de optimale locaties voor ontsnippering per soort, per soortengroep of combinatie van soortengroepen, alsook de prioriteit per locatie.

 

Toepassingsgebieden

De belangrijkste toepassing van het OntsnipperingsTool is momenteel het zoeken van optimale locaties in de Vlaamse verkeersnetwerken om er eco-verbindingen, zoals ecoducten, ecoduikers, paddentunnels, …, aan te brengen.