Landgebruikbestand Vlaanderen

Het Landgebruikbestand Vlaanderen werd ontwikkeld om snel op het doel toegesneden landgebruikkaarten aan te maken op een middelhoge resolutie (1a of lager). Het bestand verenigt en combineert de informatie uit GIS-bestanden die het landgebruik in Vlaanderen typeren, aangevuld met informatie betreffende functies in, en kenmerken van, de ruimte betrokken uit databases.

Het Landgebruikbestand Vlaanderen is opgezet als een rasterbestand op een resolutie van 10m. Het is gebiedsdekkend voor Vlaanderen en Brussel.

Het is opgebouwd uit 4 niveaus:

  1. Niveau 1: bodembedekking (22 klassen)
  2. Niveau 2: (verstedelijkt) landgebruik (38 klassen)
  3. Niveau 3: multifunctionele landgebruikscategorieën (6 klassen)
  4. Niveau 4: juridische afbakeningen (2 klassen: haventerreinen en militaire domeinen

De verschillende niveaus overlappen met elkaar maar er bestaat géén overlap tussen de categorieën binnen een niveau.

         Niveau 1 (links) en niveau 2 (rechts) uit het Landgebruikbestand Vlaanderen voor het gebied rond Leuven

Voordelen

Het landgebruikbestand Vlaanderen is momenteel het meest volledige en meest gedetailleerde bestand dat op de resolutie van 1 are of lager het landgebruik van Vlaanderen (en Brussel) in beeld brengt.

Het bestand wordt nog voortdurend aangevuld met nieuwe informatie over het landgebruik in Vlaanderen. Het bestand wordt ook op regelmatige basis vernieuwd zodat een zicht wordt verkregen op de evolutie van het landgebruik in Vlaanderen. De eerste landgebruikkaarten afgeleid uit het Landgebruikbestand Vlaanderen dateren van 2007.

Toepassingsgebieden

Op een efficiënte wijze kan uit het Landgebruikbestand Vlaanderen snel een landgebruikkaart op elke resolutie van 1 are of lager worden afgeleid. Hierbij kunnen landgebruiken uit de verschillende niveaus gecombineerd worden. Voorbeelden zijn de landgebruikkaart op 1ha die gebruikt wordt in het SimulatieTool van het RuimteModel Vlaanderen.

Op gelijkaardige wijze is het Landgebruikbestand Vlaanderen een geschikte bron om ruimtelijke indicatoren af te leiden. Een voorbeeld hiervan is de kaart van het Ruimtebeslag in Vlaanderen op 1 are opgesteld voor en met Ruimte Vlaanderen.