GeoDynamiX scripting tool

De GeoDynamiX scripting tool (GDX-tool) is een  instrument bestaande uit enerzijds een uitgebreide bibliotheek van algoritmes die ruimtelijke operatoren implementeren, en anderzijds  een eenvoudige computertaal  om scripts aan te maken voor het sequentieel aanroepen van algoritmes voor de automatisatie van complexe ruimtelijke berekeningen. 

De GDX-tool is een generiek inzetbaar instrument dat door het RuimteModel wordt ontleend uit het GeoDynamiX modelleerplatform, een door VITO ontwikkeld modelleerplatform om landgebruikstoepassingen te ontwikkelen voor elke regio die over voldoende data beschikt.

GeoDynamiX scripting tool

Voorbeeld van een berekening met de GDX-tool: nabijheid van basisscholen (in groen) binnen een tijdsbestek van 10 minuten per fiets. De nabijheid is berekend als het kortste pad in tijd langs fietsbare wegen. Ze evolueert op de kaart van wit (hoog) naar zwart (laag). Uitsnede van het gebied rondom Antwerpen.

GDX-sript

Deze eenvoudige GDX-script berekent de bovenstaande kaart in enkele seconden gebiedsdekkend voor Vlaanderen.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van de GDX-tool model zijn:

  • De uitgebreide bibliotheek van algoritmes voor de implementatie van ruimtelijke indicatoren. Deze bibliotheek kan indien nodig eenvoudig worden uitgebreid door VITO experts. 
  • De scripting taal waarmee de gebruiker uitschrijft hoe een berekening van een indicator of een ruimtelijke randvoorwaarde moet verlopen. Deze scripting taal is eenvoudig en gemakkelijk leesbaar voor domeinexperten.
  • De scripts worden gebruikt in de communicatie tussen domeinspecialisten voor kennisoverdracht en geeft  aanleiding  tot iteratieve ontwikkelingen van modelonderdelen.

 

Toepassingsgebieden

De GDX-scripting tool wordt  gebruikt  voor berekeningen waarin  ruimtelijke operatoren noodzakelijk zijn. Een groot aantal standaard map algebra toepassingen zijn beschikbaar in de GDX-scripting tool  (o.a. algebraïsche - en overlay-operaties op kaartlagen, toepassen van buffers, toepassen van filters enz.). Hiernaast bevat de GDX-scripting tool algoritmes die kunnen worden ingezet om zeer specifieke kaartoperaties uit te voeren zoals afstandsverval, gewogen interactie, detectie en omvang van clusters, versnijding van clusters door netwerken, afstandsberekening langsheen netwerken enz.