About

RuimteModel Vlaanderen is de tool voor analyse, simulatie en optimalisatie van ruimtelijke vraagstukken in Vlaanderen.

Met RuimteModel Vlaanderen zoek je naar een antwoord op ruimtelijk vraagstukken in Vlaanderen, provincies, of gemeenten ter ondersteuning van het gevoerd en het toekomstig beleid.

Enkele voorbeelden van ruimtelijke vraagstukken:

  • Hoe evolueert het landgebruik binnen Vlaanderen tussen 2015 en 2050 als gevolg van autonome ontwikkelingen, externe invloeden, en, het gevoerde beleid?
  • Welke visie stellen we voorop voor de invulling van de ons nog beschikbare ruimte, en, hoe realiseren we dit op de korte, de midden en lange termijn?
  • Hoe vatten we kwalitatieve concepten zoals ‘duurzaam landgebruik’, zuinig landgebruik’, ‘omgevingskwaliteit’, ‘ruimtelijk rendement’, ‘ontwikkelingskansen’, ‘rendementskansen’, ‘groenblauwe dooradering’, …, in meetbare, kwantitatieve ruimtelijke indicatoren?
  • Welke maatregel is het meest efficiënt om ons beleidsdoel te realiseren? Waar is hij toe te passen, en, wanneer is het juiste moment om hem toe te passen?
  • Wat zijn de beste locaties voor inplanting van nieuwe bedrijventerreinen, infrastructuur, gedistribueerde energieproductie, natuur, voorzieningen, … ?
  • Waar zijn er bijzondere hotspots in het verkeersnetwerk die een gevaar inhouden voor onze fauna of bepaalde bevolkingsgroepen, zoals kinderen, recreanten of fietsers?

Uit de toepassingen die in de loop van de tijd met het RuimteModel werden uitgevoerd zijn producten ontstaan, die een deel van de functionaliteiten van het RuimteModel bevatten.

De belangrijkste producten van RuimteModel Vlaanderen zijn:

Het RuimteModel Vlaanderen is ontwikkeld door VITO experts van het team Ruimtelijke Dynamisch Modellering (RDM) in samenwerking met de Founding Fathers . De Founding Fathers financieren elke ontwikkeling van de functionaliteiten van het RuimteModel die voor hen noodzakelijk is. Zij leveren elk de data aan die specifiek zijn aan hun onderdelen en specialisme voor gebruik in het RuimteModel. Het geheel van functionaliteit en data dat zo ontstaat, is steeds beschikbaar voor deze gebruikersgroep.

Bent u geïnteresseerd in de resultaten van het RuimteModel Vlaanderen?  Download gratis de VITO-landgebruikkaart van Vlaanderen op een resolutie van 1ha en vijf scenario’s die met het RuimteModel werden berekend voor de periode 2010-2050.

Voor meer informatie met betrekking tot het gebruik van het RuimteModel Vlaanderen en het oplossen van ruimtelijke vraagstukken, neem met ons contact op.