Raakt Vlaanderen volgebouwd?
Ontdek het zelf

Vlaanderen in kaart

Ontdek de vele gezichten van de Vlaamse ruimte aan de hand van gedetailleerde data, indicatoren en analyses van het actuele landgebruik.

Ruimtelijke data & analyses

Raakt Vlaanderen volgebouwd?

Welke gevolgen hebben autonome ontwikkelingen, beleidskeuzes en verwachte internationale trends op het toekomstig landgebruik in Vlaanderen?
Ontdek aan de hand van ruimtelijke simulatie de veranderingen in de Vlaamse ruimte zoals we die verwachten en wensen

Ruimtelijke simulaties

Op zoek naar de meest geschikte locaties

Wat zijn de beste locaties voor de inplanting van bedrijventerreinen, voor de inplanting van infrastructuur, voor gedistribueerde energieproductie, voor de inplanting van groene zones, enz… ?

Zoek de optimale locaties aan de hand van ruimtelijke optimalisaties.

Ruimtelijke optimalisaties

RuimteModel Vlaanderen

De tool voor analyse, simulatie en optimalisatie van ruimtelijke vraagstukken in Vlaanderen.

Contacteer ons